Sistemi Regala Za Teški Teret - Narrow Aisle

Sistemi Polica za Uske Prolaze

Sistemi Polica za Uske Prolaze (VNA) je sistem deponovanja prostora na maksimalno produktivan način sa minimalnim dimenzijama prolaza. Vozilo koje će raditi na slaganju I skidanju paleta kroz prolaz će imati prostora za kretanje samo za sebe.

 Sistemi Polica za Uske Prolaze je također sistem koji je osmišljen tako da se donji dio smanjuje a da se dobija na visini kako bi deponovanje bilo lakše. Ovdje je najbitnije da je podloga dobra kako bi viljuškar mogao jednostavno doći do robe u zavisnosti od brzine prometa u depou.

U zavisnosti koje će se vozilo koristiti u depomu visina koja se može napraviti je 14-15 metara. Pored prolaza mogu se staviti montažne vodilice ili u pod se mogu ugraditi elektronski sistemi koje vozilo (Man-up) možete pratiti.

Ovi sistemi su prilično visoki a na gornje etaže prilikom istovara I manuelno se roba može slagati na palete.

Prednosti

  • Maksimalno korištenje prostora u depou
  • Korištenje iste police prilikom salaganja I narudžbe
  • Brzi I direktni pristup robi