Sistemi Regala Za Teški Teret - Mezzanin

Međukatni Sistemi Podnih Regala

Riječ je o regalnom sistemu koji omogućava najefikasnije korištenje maksimalne visine skladišnih površina. Korištenjem nogu, polica dolazi se do poda i određuje broj etaža koji odgovara visini skladišnog prostora. U međuetažnom regalnom sistemu zapremina skladišta određuje sistemski koeficijent (platformni koeficijent regalnog sistema), te se na taj način maksimalno koristi visina skladištam.

Dio za kretanje i platforme na podovima su obložene materijalima kao što su: žičana mreža, iverica, mdf, limovi. Sistem polica međuetaža se može proširiti bočno ili uzdužno. Tranzicije između etaža su omogućene uz pomoć stepenica ili lifta. U ovom sistemu, skladište i radni prostor se nude zajedno. Proizvodi se mogu skladištiti ručno ili automatski.

Budući da su dijelovi sistema rastavljeni, moguće ih je premiještati po potrebi. Međuspratni regalni sistem je poželjan u skladištima gdje je velika količina i raznolikost proizvoda, skladišta rezervnih dijelova i pribora, te skladištenje proizvoda pogodno za arhiviranje i pripremu narudžbi.