Mini Sistemi Polica

Sistemi Polica za Mini-Lagana Skladišta

Ovi sistemi se koriste u skladištima lagane robe, marketima, industrijskim prodavnicama, prodavnicama građevinske opreme I sličnim skladištima gdje treba deponovati I izlagati robu.

U isto vrijeme ove police se mogu koristiti za deponovanje I za izlaganje robe i pretežno se koriste za lakše proizvode. Večinom su namjenjena za mjesta gdje čovjek može sam ručno staviti I skinuti robu. Prednost ovih polica je što su ekonomične I lagane za montirati.

Profili koji se preferiraju za Sisteme Polica za Mini-Lagana Skladišta

Po potrebi dužina na stubovima se može povečavati na svakih 50 mm. Dužina profila se određuje u zavisnosti visine depoa, broju etaža, debljini I težini proizvoda koji će se stavljati na police.

Prečke koje se preferiraju za Sisteme Polica za Mini-Lagana Skladišta

Prečke su nosaći koji drže teret. Montiraju se horizontalno na stubove pomocu kuka koje imaju na krajevima. Prečke se proizvode u zavisnosti od težine terete I mogu biti raznih dužina.