Sistem paletnog regala - Back To Back

Leđni Sistemi Polica - Dubina Jedne Palete

Leđni Sistemi Polica je jedan od najekonomičnijih sistema deponovanja i najviše se koristi za razne dimenzije paleta, korpa, kontejnera, sanduka i za razne druge proizvode.

Sistem je koji radi na principu prvi ulazi i prvi izlazi (FIFO) i omogućava deponovanje raznih vrsta proizvoda i velikih količina. Također, veoma je jednostavno i brzo doći do traženog proizvoda. Svaki proizvod je nezavisan od drugog tako da je stavljanje i skidanje proizvoda veoma lagano.

Jednostavan je za korištenje jer se po potrebi visina i širina može namještati.

Zašto Se Preferira

  • Kako se utovar vrši mašinama manuelno ili automatski tako isto se može raditi i ručno.
  • Čak i na malom prostoru se mogu napraviti veliki prostori za deponovanje i maksimalno se prostor može iskoristiti.
  • Visina stubova i dužina prečkih se mogu prilagoditi prema potrebama i zahtjevima.
  • Zahvaljujući jednostavnom rastavljanju prečki može se montirati brzo i bezbjedno.
  • Leđni Sistemi Polica je čvrsta i jaka struktura i deponovane proizvode štiti od drobljenja i oštečenja.