Sistemi Regala Za Teški Teret - Drive in

Sistemi Polica Koje Ulaze Jedna u Drugu

Ovaj sistem pruža najveću iskorištenost prostora u depou zato što između stubova nema prolaza. Zbog toga je ovo jedan od najefikasnijih sistema.

Također je idealno za skladištenje prozvoda koji se nalaze na mnogo paleta. Viljuškar na ovaj način slaže robu od kraja prema početku. Tako da proizvod koji se prvi stavi pretežno zadnji izađe I uglavnom se preferiraju isti proizvodi.

Jedino ako se želi da roba koja prva uđe I zatim prva I izađe onda se  treba napraviti prostor ispred I iza depoa kako bi viljuškar mogao da manevriše.

Visina sistema I razmak između etaža se određuje u zavisnosti od visine depoa I proizvoda koji će se deponovati.

Bitno je naglasiti da se dosta vremena uštedi jer se roba brzo stavi I skida.