Sistemi Regala Za Teški Teret - Clad Rack

Sistemi Polica za Pokrivanje Skladišta - Silosi

Sistemi polica za pokrivanje skladišta su mnogo ekonomičniji u odnosu na armirani beton. Kada se uporede sa čeličnom konstrukcijom troškovi su mnogo manji I prilično su povoljni.

Ovaj sistem skladištenja tj. police koje nose teret u isto vrijeme imaju funkciju stubova I greda tako da se tavan I vanjska fasada na njih može montirati. Na ovaj način prilikom gradnje objekta zbog polica koje su u isto vrijeme I stubovi I grede nemate potrebe da se izlažete velikom trošku kada radite izolaciju. I plus između 17 %  do 29 % manji su troškovi I za manje vremena se napravi tj. postajete vlasnik na principu ključ u ruke.

U sistemu polica za pokrivanje skladišta bitno je da se zna širina I visina prostora na kojem će manevrisati mašine kao što su viljuškari. Na osnovu potrebe u proctor koji će se koristiti će u projektu biti benoniran I na taj temelj će se postaviti police I obložiti sendvić panelima.

  Sistem polica za pokrivanje skladišta je veoma učinkovit jer se može raditi po traženoj visini I na ovaj način prostor se može maksimalno uštediti I čak šta više može se vršiti I nadogradnja u slučaju potrebe.

 Zbog svoje fleksibilnosti ovi sistemi u slučaju prirodnih katastrofa kao što su zemljotresi veoma su otporni I veoma lagano se mogu demontirati I prenijeti na drugo mjesto.