Trgovačke Korpe

7 Litara Trgovačka Korpa

7 Litara mini trgovačka korpa sa jednom ručkom. Ima široku lepezu boja.

25 Litara Trgovačka Korpa

25 Litara plastična korpa sa duplim nosećim ručkama. Ima široku opciju bo

40 Litara Trgovačka Korpa

40 Litara plastična korpa sa točkovima i teleskopskom ručkom. Ima široku opciju boja.

54 Litra Trgovačka Korpa

54 Litra plastična korpa sa točkovima. Ima široku opciju boja.

75 Litara Trgovačka Korpa

75 Litara plastična korpa sa točkovima. Ima široku opciju boja.

22 Litra Trgovačka Korpa

22 Litra plastična korpa sa duplim nosećim ručkama. Ima široku opciju boja.

28 Litara Trgovačka Korpa

28 Litara plastična korpa sa duplim nosećim ručkama. Ima široku opciju bo

45 Litara Trgovačka Korpa

45 Litara plastična korpa sa točkovima. Ima široku opciju boja.

70 Litara Trgovačka Korpa

70 Litara plastična korpa sa točkovima. Ima široku opciju boja.