Sistemi Regala Za Teški Teret - Cantilever

Konzole Police

Konzole Police se sastoje od vertikalnih stubova na koje se stavljaju horizontalni krakovi koji izlaze naprijed. Koriste se za duge proizvode kao što su profili, cijevi, navojne šipke. Štedi prostor I omugućava jednostavno kretanje.

 Uzimajući u obzir visinu I težinu proizvoda koji se slažu može se koristiti jednostrano ili dvostrano u zavisnosti od namjene. Mogu se proizvoditi u željenim veličinama. Konzola police se mogu montirati u skladu sa visinom I težinom proizvoda koji se skladišti.

Bezbjedan je za upotrebu I u zatvorenom I u otvorenom prostoru I omogućava jednostvano kretanje viljuškaru, dizalici I drugim mašinama.