Separator Prometne Trake

UT-2153-Road-Lane-Separators-600

Broj Narudžbe: UT 2153

Baza: PPC/PP/PE

Fleksibilni stub: TPU

Baza: 1000x200x80 mm

Fleksibilni stub: 1000 mm

Ukupna visina: 1080 mm

Težina: 5 kg 

UT-2152-Road-Lane-Separators-600

Broj Narudžbe: UT 2152

Baza: PPC/PP/PE

Fleksibilni stub: TPU

Baza: 1000x200x80 mm

Fleksibilni stub: 450 mm

Ukupna visina: 530 mm

Težina: 4,1 kg 

UT-2410-Road-Lane-Separators-600

Broj Narudžbe: UT 2410

Baza: PPC/PP/PE

Fleksibilni stub: TPU

Baza: 900x210x200mm

Fleksibilni stub: 1000 mm

Ukupna visina: 1200 mm

Težina: 7,9 kg

UT-2411-Road-Lane-Separators-600

Broj Narudžbe: UT 2411

Baza: PPC/PP/PE

Fleksibilni stub: TPU

Baza: 900x210x200mm

Fleksibilni stub: 750 mm

Ukupna visina: 950 mm

Težina: 7,1 kg

UT-2135-Road-Lane-Separators-600

Broj Narudžbe: UT 2135

Materijal:

ABS/PPC/PP/PE

Dimenzije:

900x210x200 mm

Težina: 6,8 kg 

UT-2510-Road-Lane-Separators-600

Broj Narudžbe: UT 2510

Baza: PPC/PP/PE

Fleksibilni stub: TPU

Baza: 440x200x50mm

Fleksibilni stub: 750 mm

Ukupna visina: 800 mm

Težina: 2,3 kg

UT-2520-Road-Lane-Separators-600

Broj Narudžbe: UT 2520

Materijal: TPU

Dimenzije: 1000 mm

Težina: 1,2 kg 

UT-2509-Road-Lane-Separators-6002

Broj Narudžbe: UT 2509

Materijal: TPU

Dimenzije: 450 mm

Težina: 0,65 kg 

UT-2151-Road-Lane-Separators-600

Broj Narudžbe: UT 2151

Baza: PPC/PP/PE

Fleksibilni stub: TPU

Baza: 1000x200x80 mm

Fleksibilni stub: 750 mm

Ukupna visina: 830 mm

Težina: 4,5 kg 

UT-2131-Road-Lane-Separators-6003

Broj Narudžbe: UT 2131

Materijal:

ABS/PPC/PP/PE

Dimenzije:

1000x200x80 mm

Ukupna visina: 80 mm

Težina: 4 kg 

UT-2132-Road-Lane-Separators-600

Broj Narudžbe: UT 2132

Materijal:

ABS/PPC/PP/PE

Dimenzije:

1000x200x80 mm

Ukupna visina: 80 mm

Težina: 3,6 kg 

UT-2412-Road-Lane-Separators-600

Broj Narudžbe: UT 2412

Baza: PPC/PP/PE

Fleksibilni stub: TPU

Baza: 900x210x200mm

Fleksibilni stub: 450 mm

Ukupna visina: 650 mm

Težina: 7,0 kg

UT-2136-Road-Lane-Separators-600

Broj Narudžbe: UT 2136

Materijal:

ABS/PPC/PP/PE

Dimenzije:

900x210x200 mm

Težina: 6,5 kg 

UT-2511-Road-Lane-Separators-600

Broj Narudžbe: UT 2511

Baza: PPC/PP/PE

Fleksibilni stub: TPU

Baza: 440x200x50mm

Fleksibilni stub: 450 mm

Ukupna visina: 500 mm

Težina: 1,9 kg

UT-2508-Road-Lane-Separators-600

Broj Narudžbe: UT 2508

Materijal: TPU

Dimenzije: 750 mm

Težina: 0,8 kg 

Seperator Prometne Trake Meridian Groupe

Saobračajni seperatori traka su napravljeni za široku namjenu u saobračaju da bi upozorili na odvajanje, kružne tokove, parking uvale i tramvaje. Također, označavaju ulaze na parking mjesta, izlazne rampe i štite zidove tunela od mogučeg udara od vozila. Idealni su za nisko osvijetljena mjesta kao što su podzemni prolazi kada se koriste sa opcionalnim odbijajućim panelima.

Karakteristike Seperatora Prometne Trake:

  • Izdržljiv na udare i jednostavan za montiranje.
  • Prikladna za jednokratnu ili dugotrajnu upotrebu.
  • Otporan na udare i ima visoku učinkovitost.
  • Kreira efektivnu ogradu i povečava vidljivost ograde.
  • Jedna osoba može montirati zar par minuta.
  • Dizajn dozvoljava okruglo i krivo montiranje.
  • Ne sadrži dijelove koji se kreću i metalne dijelove.
  • Otporno na UV
  • Veoma otporno na vremenske uslove od -20 do +60 Celzijusa.
  • Odbijajuće platno PVC trake.