Parking za biciklo

Parking-Stalak-za-Bicikle2

Broj Narudžbe: UT 2001

Parking za biciklo sa 1 mjesta

Dimenzije: 40×30 cm

Parking-Stalak-za-Bicikle

Broj Narudžbe: UT 2003

Parking za biciklo sa 3 mjesta

Dimenzije: 40×100 cm

Parking-Stalak-za-Bicikle

Broj Narudžbe: UT 2005

Parking za biciklo sa 5 mjesta

Dimenzije: 40×180 cm

Parking-Stalak-za-Bicikle

Broj Narudžbe: UT 2002

Parking za biciklo sa 2 mjesta

Dimenzije: 40×70 cm

Parking-Stalak-za-Bicikle

Broj Narudžbe: UT 2004

Parking za biciklo sa 4 mjesta

Dimenzije: 40×140 cm

Parking-Stalak-za-Bicikle

Broj Narudžbe: UT 2006

Parking za biciklo sa 6 mjesta

Dimenzije: 40×220 cm