Saobraćajni Čunjevi

UT-5001-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5001

Materijal: PVC

Visina: 500 mm

Baza: 280×280 mm

Težina: 1,3 kg 

UT-5000-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5000

Materijal: PVC

Visina: 500 mm

Baza: 280×280 mm

Težina: 1,3 kg 

UT-5003-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5009

Materijal: PVC

Visina: 750 mm

Baza: 385×380 mm

Težina: 2 kg 

UT-5004-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5010

Materijal: PVC

Visina: 750 mm

Baza: 385×380 mm

Težina: 2 kg 

UT-5008-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5011

Materijal: PVC

Visina: 750 mm

Baza: 385×380 mm

Težina: 2 kg 

UT-5014-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5016

Materijal: PVC

Visina: 750 mm

Baza: 385×380 mm

Težina: 2 kg 

UT-5006-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5006

Materijal: PVC

Visina: 900 mm

Baza: 385×385 mm

Težina: 3,6 kg 

UT-5007-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5007

Materijal: PVC

Visina: 900 mm

Baza: 385×385 mm

Težina: 3,6 kg 

UT-5008-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5008

Materijal: PVC

Visina: 900 mm

Baza: 385×385 mm

Težina: 3,6 kg 

UT-5014-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5017

Materijal: PVC

Visina: 900 mm

Baza: 385×385 mm

Težina: 3,6 kg 

UT-5024-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5024

Materijal: PE

Visina: 500 mm

Baza: 285×285 mm

Težina: 0,56 kg 

UT-5050-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5050

Materijal: Elastomer

Visina: 500 mm

Baza: 385×380 mm

Težina: 1,7 kg

UT-5019-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5030

Materijal: PVC

Visina: 750 mm

Dimenzije:

490x490x50 mm

Težina: 4 kg 

UT-5020-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5031

Materijal: PVC

Visina: 750 mm

Dimenzije:

490x490x50 mm

Težina: 4 kg 

UT-5013-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5032

Materijal: PVC

Visina: 750 mm

Dimenzije:

490x490x50 mm

Težina: 4 kg 

UT-5021-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5026

Materijal: PVC

Visina: 750 mm

Dimenzije:

490x490x50 mm

Težina: 4 kg 

UT-5027-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5027

Materijal: PVC

Visina: 900 mm

Dimenzije:

490x490x50 mm

Težina: 5,5 kg 

UT-5028-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5033

Materijal: PVC

Visina: 900 mm

Dimenzije:

490x490x50 mm

Težina: 5,5 kg 

UT-5002-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5002

Materijal: PVC

Visina: 500 mm

Baza: 280×280 mm

Težina: 1,3 kg 

UT-5040-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5040

Materijal: PVC

Visina: 520 mm

Baza: 360×360 mm

Težina: 1,32 kg

UT-5003-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5003

Materijal: PVC

Visina: 750 mm

Baza: 385×380 mm

Težina: 3,2 kg 

UT-5004-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5004

Materijal: PVC

Visina: 750 mm

Baza: 385×380 mm

Težina: 3,2 kg 

UT-5005-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5005

Materijal: PVC

Visina: 750 mm

Baza: 385×380 mm

Težina: 3,2 kg 

UT-5014-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5014

Materijal: PVC

Visina: 750 mm

Baza: 385×380 mm

Težina: 3,2 kg 

UT-5006-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5035

Materijal: PVC

Visina: 900 mm

Baza: 385×385 mm

Težina: 4,8 kg 

UT-5007-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5036

Materijal: PVC

Visina: 900 mm

Baza: 385×385 mm

Težina: 4,8 kg 

UT-5008-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5037

Materijal: PVC

Visina: 900 mm

Baza: 385×385 mm

Težina: 4,8 kg 

UT-5014-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5038

Materijal: PVC

Visina: 900 mm

Baza: 385×385 mm

Težina: 4,8 kg 

UT-5025-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5025

Materijal: PE

Visina: 500 mm

Baza: 285×285 mm

Težina: 3,8 kg 

UT-5051-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5051

Materijal: Elastomer

Visina: 750 mm

Baza: 385×380 mm

Težina: 4 kg 

UT-5019-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5019

Materijal: PVC

Visina: 750 mm

Dimenzije:

490x490x50 mm

Težina: 4,8 kg 

UT-5020-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5028

Materijal: PVC

Visina: 750 mm

Dimenzije:

490x490x50 mm

Težina: 4,8 kg 

UT-5013-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5013

Materijal: PVC

Visina: 750 mm

Dimenzije:

490x490x50 mm

Težina: 4,8 kg 

UT-5021-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5029

Materijal: PVC

Visina: 750 mm

Dimenzije:

490x490x50 mm

Težina: 4,8 kg 

UT-5012-Traffic-Cones-600

Broj Narudžbe: UT 5012

Materijal: PVC

Visina: 900 mm

Dimenzije:

490x490x50 mm

Težina: 5,5 kg 

UT-5029-Traffic-Cones

Broj Narudžbe: UT 5029

Materijal: PVC

Visina: 900 mm

Dimenzije:

490x490x50 mm

Težina: 5,5 kg 

Saobraćajni Čunjevi Meridian Groupe

Saobraćajni čunjevi služe kao posjetnik na pješake i motocikliste kako bi pojačali dodatnu pažnju posebno na cesti i mjestima gdje se izvode radovi. Također, ukazuju na trenutnu opasnost na moguće opstrukcije na putu ili određuju odgovarajuču saobračajnu traku. Odlikuje se visokom vidljivošću po noću i odbijajućim osobinama.

Karakteristike Saobraćajnih Čunjeva:

  • Proizvedeni su od visokog kvaliteta i nelomljivi su.
  • Jednostavni za upotrebu i imaju i kuku.
  • Veoma otporni na vremenske uslove.
  • Odlična vidljivost po noću i danju sa mikroprizmatičnim reflektivnim platnom PVC trake.
  • Izdržljivo na udare jer se odbija.
  • Ima UV kako bi povečao dugotrajnost.
  • Svjetlo narandžasta boja pruža sigurnu vidljivost na gradilištima.
  • Napravljen za sve uslove na putu.
  • Razne boje, veličine i dimenzije saobraćajnih čunjeva su dostupne koje odgovaraju vašim posebnim potrebama.