Katadiopter

Katadiopteri Meridian Groupe

Katadiopteri ili mačje oči su mala uzvišenja koja se nalazi na cesti u cijelom svijetu i služe da označe saobračajne trake i još se postavljaju na vozilima sa ciljem da reflektuju svjetlost.

Karakteristike Katadioptera:

  • Veoma otporan materijal.
  • Otporan na ultravioletnu svjetlost, vlagu, ulje i ekstremne temperature.
  • Mikro prizmatično odbijanje.
  • Dugotrajno i veoma učinkovito.
  • Ima UV kako bi povečao dugotrajnost.