Postolje sa kutijama za slaganje

4074
Broj Modela 4074

Postolje sa 65 kutija za slaganje

Postolje: 1000*400*1800 mm
A-150: 100*125*190 mm- 35 kom
A-200: 122*150*240 mm- 30 kom

4076
Broj Modela 4076

Postolje sa 63 kutije za slaganje

Postolje: 1000*400*1800
A-150: 100*125*190 mm- 35 kom
A-200: 122*150*240 mm- 18 kom
A-250: 130*172*305 mm- 10 kom

4078
Broj Modela 4078

Postolje sa 39 kutija za slaganje

Postolje: 1000*400*1000 mm
A-150: 100*125*190 mm- 21 kom
A-200: 122*150*240 mm- 18 kom

4095
Broj Modela 4095

Postolje sa 71 kutijom za slaganje

Postolje: 1000*400*1800 mm
A-150: 100*125*190 mm- 35 kom
A-200: 122*150*240 mm- 21 kom
A-250: 130*172*305 mm- 15 kom

4075
Broj Modela 4075

Postolje sa 54 kutije za slaganje

Postolje: 10000*400*1800 mm
A-200: 122*150*240 mm- 54 kom

4077
Broj Modela 4077

Postolje sa 36 kutija za slaganje

Postolje: 1000*400*1000 mm
A-200: 122*150*240 mm- 36 kom

4079
Broj Modela 4079

Postolje sa 38 kutija za slaganje

Postolje: 1000*400*1000 mm
A-150: 100*125*190 mm- 21 kom
A-200: 122*150*240 mm- 12 kom
A-250: 130*172*305 mm- 5 kom