Industrijski Ormari

5110-Industrijski-Ormari
Broj Modela 5110

Industrijski Ormar Sa 2 Ladice i Policama

Širina: 560 mm
Dubina: 600 mm
Visina: 1060 mm
Boja: Ral 5015

6073-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6073

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa Pločom Za Alat

Širina: 1010 mm
Dubina: 570 mm
Visina: 1830 mm
Boja: Ral 5015

6075-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6075

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 6 Ladica

Širina: 1010 mm
Dubina: 570 mm
Visina: 1730 mm
Boja: Ral 5015

6078-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6078

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 21 Plastične Kutije

Širina: 1010 mm
Dubina: 570 mm
Visina: 2030 mm
Boja: Ral 5015

6115-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6115

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 6 Ladica

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6125-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6125

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 6 Ladica

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6185-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6185

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 2 Ladice

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6187-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6187

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 8 Ladica

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6195-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6195

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 4 Police

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6212-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6212

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 2 Ladice

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6214-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6214

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 3 Ladice

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 1200 mm
Boja: Ral 5015

6216-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6216

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 3 Ladice

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6219-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6219

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 3 Ladice

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 1200 mm
Boja: Ral 5015

6311-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6311

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 7 Ladica

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 1200 mm
Boja: Ral 5015

6321-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6321

Industrijski Ormar Sa 6 Ladica

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 1200 mm
Boja: Ral 5015

6330-Industrial-Cabinets
Broj Modela 6330

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 4 Polica

Širina: 1000 mm
Dubina: 500 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6340-Industrial-Cabinets
Broj Modela 6340

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 3 Ladice

Širina: 1000 mm
Dubina: 500 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6360-Industrial-Cabinets
Broj Modela 6360

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 3 Ladice

Širina: 1000 mm
Dubina: 500 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6370-Industrial-Cabinets
Broj Modela 6370

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 33 Boxova

Širina: 1000 mm
Dubina: 500 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6380-Industrial-Cabinets
Broj Modela 6380

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 21 Boxova

Širina: 1000 mm
Dubina: 500 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6390-Industrial-Cabinets
Broj Modela 6390

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 30 Boxova

Širina: 1000 mm
Dubina: 500 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6715-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6715

Industrijski Ormar Sa Jednom Ladicom i Policom

Širina: 560 mm
Dubina: 570 mm
Visina: 1230 mm
Boja: Ral 5015

6800-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6800

Industrijski Ormar Sa Jednom Ladicom i Policom

Širina: 560 mm
Dubina: 570 mm
Visina: 850 mm
Boja: Ral 5015

6903-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6903

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 28 Kutija

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 501

6905-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6905

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 70 Kutija

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 501

6907-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6907

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 35 Kutije

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 501

6911-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6911

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 54 Kutije

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 501

6925-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6925

Industrijski Skladišni Ormar Sa 11 Ladica

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 501

6935-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6935

Industrijski Skladišni Ormar Sa 11 Ladica

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 501

7110-Industrijski-Ormari
Broj Modela 7110

Industrijski Skladišni Ormar Sa 2 Ladice

Širina: 710 mm
Dubina: 750 mm
Visina: 1050 mm
Boja: Ral 501

5150-Industrijski-Ormari
Broj Modela 5150

Industrijski Ormar Sa 2 Ladice i Policama

Širina: 560 mm
Dubina: 600 mm
Visina: 1230 mm
Boja: Ral 5015

6074-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6074

Industrijski Skladišni Alatni Ormar

Širina: 1010 mm
Dubina: 570 mm
Visina: 2050 mm
Boja: Ral 5015

6077-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6077

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa Jednom Ladicom

Širina: 1010 mm
Dubina: 570 mm
Visina: 2030 mm
Boja: Ral 5015

6110-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6110

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 6 Ladica

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6120-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6120

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 8 Ladica

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6180-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6180

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 3 Ladice

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6186-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6186

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 6 Ladica

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6190-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6190

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 4 Ladice

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6211-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6211

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 5 Polica

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6213-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6213

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 3 Police

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 1200 mm
Boja: Ral 5015

6215-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6215

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 3 Ladice

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6217-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6217

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 6 Ladica

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6250-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6250

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 5 Polica

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6316-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6316

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 6 Ladica

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 1200 mm
Boja: Ral 5015

6325-Industrial-Cabinets
Broj Modela 6325

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 5 Polica

Širina: 1000 mm
Dubina: 500 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6335-Industrial-Cabinets
Broj Modela 6335

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa Pločom Za Alat

Širina: 1000 mm
Dubina: 500 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6345-Industrial-Cabinets
Broj Modela 6345

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 6 Ladica

Širina: 1000 mm
Dubina: 500 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6365-Industrial-Cabinets
Broj Modela 6365

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 4 Ladice

Širina: 1000 mm
Dubina: 500 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6375-Industrial-Cabinets
Broj Modela 6375

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 9 Boxova

Širina: 1000 mm
Dubina: 500 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6385-Industrial-Cabinets
Broj Modela 6385

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 9 Boxova

Širina: 1000 mm
Dubina: 500 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 5015

6710-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6710

Industrijski Ormar Sa Jednom Ladicom i Policom

Širina: 560 mm
Dubina: 570 mm
Visina: 1050 mm
Boja: Ral 5015

6720-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6720

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa Pločom Za Alat

Širina: 560 mm
Dubina: 570 mm
Visina: 1050+700 mm
Boja: Ral 5015

6902-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6902

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 38 Boxova

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 501

6904-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6904

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 60 Kutija

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 501

6906-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6906

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 68 Kutija

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 501

6910-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6910

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 72 Kutije

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 501

6920-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6920

Industrijski Skladišni Alatni Ormar Sa 12 Kutija

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 501

6930-Industrijski-Ormari
Broj Modela 6930

Industrijski Skladišni Ormar Sa 3 Ladice

Širina: 1010 mm
Dubina: 615 mm
Visina: 2000 mm
Boja: Ral 501

7083-Industrijski-Ormari
Broj Modela 7083

Industrijski Ormar Sa Jednom Ladicom

Širina: 710 mm
Dubina: 725 mm
Visina: 850 mm
Boja: Ral 501

Industrijski Ormari Meridian Groupe

Industrijski ormari su prikladni za skladištenje i slaganje u fabrikama, radionicama i industrijskim postrojenjima. Zavareni su, snažni, konstrukcija je od čeličnog lima 1,20 mm i obojeni su elektrostatičkim prahom.

Industrijski ormar pruža vam udobno i ergonomično korištenje i ima ih raznih modela. Opcionalno, možete izabrati viseču ploču 6720, gornji pod 6715 sa kliznim otvorenim prugušivačem. Osmišljen je kao grupa za ladicu ili policu sa 2 odvojena pretinca prikladna za različite namjene u istom ormaru. Nečujne ladice imaju tovarni kapacitet od 80 kg sa otvorenošću od 98% i sve ladice imaju ugrađene kanalice. E standardna u ladicama je 1E = 17mm. Moguča je kombinacija više ladica. Šine su 2.5 mm, ležajevi 6201 zz. Prednost ovog modela je što srednji pretinac povečava nosivi kapacitet polica i može se koristiti u različite svrhe zahvaljujući različitim dimenzijama ladica. Police sa 80 kg nosivosti, prilagodljive su sa 25 mm povećanja. Visina police se može podešavati po željama i namjeni. Anodirane aluminijumske ručke sa okruglim ivicama i udubljenom trakom i plastikom na vrhu.

Unutar ormara nalaze se 4 vertikalne šine vodilice. Vrata ormara se mogu otvarati 180 stepeni i imaju cilindričnu sigurnosnu bravu sa udubljenim ručkama i 2 kluča. Ispod ormara se nalaze noge sa M12 i vrata su opremljena sistemom brave.