Kolica sa Kutijama za Slaganje

4071
Broj Modela 4071

Kolica sa 130 kutija za slaganje

Kolica: 1000*600*1960 mm
A-150: 100*125*190 mm- 70 kom
A-200: 122*150*240 mm- 60 kom

4073
Broj Modela 4073

Kolica sa 126 kutija za slaganje

Kolica: 1000*600*1960 mm
A-150: 100*125*190 mm- 70 kom
A-200: 122*150*240 mm- 36 kom
A-250: 130*172*305 mm- 20 kom

4083
Broj Modela 4083

Kolica sa 76 kutija za slaganje

Kolica: 1000*600*1160 mm
A-150: 100*125*190 mm- 42 kom
A-200: 122*150*240 mm- 24 kom
A-250: 130*172*305 mm- 10 kom

4081
Broj Modela 4081

Kolica sa 72 kutije za slaganje

Kolica: 1000*600*1160 mm
A-200: 122*150*240 mm- 72 kom

4510
Broj Modela 4510

Kolica sa perforiranim panelom

Kolica: 1000*600*1160 mm
Perforirani panel: 450*950 mm- 4 kom

4505
Broj Modela 4505

Kolica sa 20 kutija za slaganje

Kolica: 1000*600*1160 mm
A-250: 130*172*305 mm- 20 kom
Perforirana ploča: 450*950 mm- 2 kom

4520
Broj Modela 4520

Kolica sa perforiranim panelom i 28 kutija za slaganje

Kolica: 1000*600*1960 mm
A-150: 100*125*190 mm- 28 kom
Perforirani panel: 450*950 mm- 4 kom

4530
Broj Modela 4530

Kolica sa perforiranim panelom

Kolica: 1000*600*1960 mm
Perforirani panel: 450*950 mm- 4 kom

4072
Broj Modela 4072

Kolica sa 108 kutija za slaganje

Kolica: 1000*600*1960 mm
A-200: 122*150*240 mm- 108 kom

4090
Broj Modela 4090

Kolica sa 62 kutije za slaganje

Kolica: 1000*600*1160 mm
A-150: 100*125*190 mm- 28 kom
A-175: 95*125*253 mm- 14 kom
A-250: 130*172*305 mm- 20 kom

4082
Broj Modela 4082

Kolica sa 78 kutija za slaganje

Kolica: 1000*600*1160 mm
A-150: 100*125*190 mm- 42 kom
A-200: 122*150*240 mm- 36 kom

4515
Broj Modela 4515

Kolica sa perforiranim panelom

Kolica: 1000*600*1160 mm
Perforirani panel: 450*950 mm- 2 kom

4545
Broj Modela 4545

Kolica sa perforiranim panelom

Kolica: 1000*600*1160 mm
Perforirani panel: 450*950 mm- 2 kom

4540
Broj Modela 4540

Kolica sa perforiranim panelom i 42 kutije za slaganje

Kolica: 1000*600*1160 mm
A-150: 100*125*190 mm- 42 kom
Perforirani panel: 450*950 mm- 2 kom

4525
Broj Modela 4525

Kolica sa perforiranim panelom i 92 kutije za slaganje

Kolica: 1000*600*1960 mm
A-150: 100*125*190 mm- 56 kom
A-250: 130*172*305 mm- 36 kom
Perforirani panel: 450*950 mm- 2 kom