Procart 277 Servisna kolica

Struktura proizvoda: CPP – Plastika
Debljina konstrukcije: 6 mm
Dimenzije proizvoda (širina, dužina, visina): 54 x 108 x 135 cm
Težina proizvoda: 33 kg
Tovarni kapacitet: 200 kg
Točkovi: 2 x Ø150 mm sa kočnicom, 3 x Ø150 mm bez kočnice,plastična konstrukcija, leđa gumena sa branikom
Broj etaža: 4
Struktura polica: Zatvorene 3 strane i 1 strana sa poklopcima
Ručka na guranje: Pričvrščena sa obje strane za konstrukciju