Procart 273 Servisna kolica

Struktura proizvoda: CPP – Plastika
Debljina konstrukcije: 6 mm
Dimenzije proizvoda (širina, dužina, visina): 53 x 108 x 99 cm
Težina proizvoda: 27,5 kg
Tovarni kapacitet: 200 kg
Točkovi: 2 x Ø150 mm sa kočnicom, 2 x Ø150 mm bez kočnice,plastična konstrukcija, leđa gumena sa branikom
Broj etaža: 3
Struktura polica: Zatvorene 3 strane i 1 otvorena stran
Ladica: 2 x sa separatorom i poklopcem
Ručka na guranje: Pričvrščena sa obje strane za konstrukciju