Procart 221 Servisna kolica

Struktura proizvoda: CPP – Plastika
Debljina konstrukcije: 6 mm
Dimenzije proizvoda (širina, dužina, visina): 53 x 140 x 99 cm
Težina proizvoda: 24,6 kg
Tovarni kapacitet: 200 kg
Točkovi: 2 x Ø150 mm sa kočnicom, 2 x Ø150 mm bez kočnice,plastična konstrukcija, leđa gumena sa branikom
Broj etaža: 3
Struktura polica: Zatvorene 3 strane i 1 otvorena stran
Posuda za pribor za jelo: 1 x 10 lt
Kanta za smeće: 1 x 30 lt
Ručka na guranje: Pričvrščena sa jedne strane za konstrukciju