Procart 210 Servisna kolica

Struktura proizvoda: CPP – Plastika
Debljina konstrukcije: 6 mm
Dimenzije proizvoda (širina, dužina, visina): 53 x 68 x 102 cm
Težina proizvoda: 20,6 kg
Tovarni kapacitet: 150 kg
Točkovi: 2 x Ø150 mm sa kočnicom, 2 x Ø150 mm bez kočnice,plastična konstrukcija, leđa gumena sa branikom
Struktura ormarića: Zatvoren sa 2 strane
Broj etaža: 8
Struktura polica: Zatvorene 2 strane i 2 otvorena stran
Korpa za dodatke: 1 x 12 lt
Ručka na guranje: Pričvrščena sa jedne strane za konstrukciju