Procart 209 Servisna kolica

Struktura proizvoda: CPP – Plastika
Debljina konstrukcije: 6 mm
Dimenzije proizvoda (širina, dužina, visina): 53 x 66 x 135 cm
Težina proizvoda: 21,5 kg
Tovarni kapacitet: 200 kg
Točkovi: 2 x Ø150 mm sa kočnicom, 2 x Ø150 mm bez kočnice,plastična konstrukcija, leđa gumena sa branikom
Struktura ormarića: Zatvoren sa 4 strane
Broj etaža: 4
Struktura polica: Zatvorene 3 strane i 3 strane sa poklopcima
Ručka na guranje: Pričvrščena sa obje strane za konstrukciju