Procart 201 Servisna kolica

Struktura proizvoda: CPP – Plastika
Debljina konstrukcije: 6 mm
Dimenzije proizvoda (širina, dužina, visina): 53 x 66 x 99 cm
Težina proizvoda: 15 kg
Tovarni kapacitet: 200 kg
Točkovi: 2 x Ø150 mm sa kočnicom, 2 x Ø150 mm bez kočnice,plastična konstrukcija, leđa gumena sa branikom
Ladica: 2 x sa separatorom i poklopcem
Broj etaža: 3
Struktura polica: Otvorene 4 strane