Procart 1323 Kolica za čišćenje bolnica

Struktura proizvoda: CPP – Plastika
Debljina konstrukcije: 6 mm
Dimenzije proizvoda (širina, dužina, visina): 62 x 100 x 102 cm
Težina proizvoda: 12,7 kg
Tovarni kapacitet: 200 kg
Točkovi: 2 x Ø100 mm sa kočnicom, 3 x Ø100 mm bez kočnice,plastična konstrukcija, leđa gumena sa branikom
Broj etaža: 3
Struktura polica: Zatvorene 2 strane i 2 strane sa poklopcima
Kanta za čišćenje sa prešom: 2 x 25 lt
Pres ručka: 1 x Uspravna ručka
Ručka na guranje: Pričvrščena sa jedne strane za konstrukciju